Lugnviksskolan

och Sjöängens förskola

I utkanten av Östersund har vi fått uppdraget att renovera och bygga om Lugnviksskolan. Projektet beräknas vara klart i juni 2023 och kommer att ge eleverna en bra miljö att studera och vistas i.

Typ av projekt: Ombyggnation
Beställare: Östersunds kommun
Byggnadsarea: 13000 m2
Projekttid: Juli 2021 – juni 2023
Placering: Östersund