Så går byggprocessen till

Vi arbetar ofta tillsammans med Treeab Bygg i Östersund, där vårt samarbete bygger på ömsesidig respekt och tillit. När vi arbetar tillsammans med Treeab Bygg vet vi att arbetet flyter på bra med kompetent arbetsledning och erfarna snickare.

Tomas Malmliden, GK

Steg 1

Anbudsförfrågan

Första steget i projektet är att vi skickar ett anbud till er som vi har tagit fram enligt ert förfrågningsunderlag. Vi utför alltid noggranna beräkningar för att det ska bli så kostnadseffektivt som möjligt. Vi använder alltid material av hög kvalitet för att skapa ett hållbart byggande.

Steg 2

Uppstart av projektet

Om ni antar vårt anbud är det dags att signera avtal och starta upp projektet. Oavsett storlek på arbetet sätter vi samman ett team av spetskompetenser för ert projekt. Finns det behov anlitar vi någon av våra samarbetspartners som kan utföra de delar av projektet som vi inte själva har behörighet till.

Steg 3

Färdigställt projekt

När vi sedan är klara med ert projekt är vi med vid alla slutbesiktningar och lämnar även garanti på alla utförda arbeten.