Duveds skola

Under 2019 påbörjade vi ombyggnad, tillbyggnation och renovering av Duveds skolan i Åre. Detta är ett spännande projekt som beräknas vara klart till sommaren 2022, där arkitekterna av skolan fått vara delaktiga i projektets arbete. Skolan kommer att klassas som en miljöbyggnad silver, vilket innebär att allt material som används är hållbart och skonsamt för elever och personal som befinner sig på skolan. Unikt för byggnaden är att den kommer att byggas helt i trä med undantag för plan 1, som består av betong.

Typ av projekt: Nybyggnation och ombyggnation
Beställare: Årehus
Byggnadsarea: ca 11000 m2
Projekttid: November 2019 – juni 2022
Placering: Duved